Polub nasz fanpage.

UWAGA: w jakim kraju chcesz przystąpić do szkolenia?:
Szukasz lepszej pracy?
Zwiększ swoje szanse i zdobądź europejskie certyfikaty!
Zapisz się już dziś!
Szkolenia online, tradycyjne i egzaminy.
Zapisz się na
SZKOLENIE
Przyjedź na
SZKOLENIE
Odbierz swój
CERTYFIKAT
Kliknij w ikonkę i dowiedz się więcej.
Zapisz się na szkolenie
w 5 prostych krokach.
1
Zapisz się
Online lub...
2
Zapisz się
telefonicznie lub...
3
Zapisz się
mailowo

4
Sprawdź czy otrzymałeś
potwierdzenie mailem
5
Upewnij się, że otrzymałeś
adres i termin szkolenia
Przyjdź na szkolenie
w 4 prostych krokach.
1
Sprawdź adres i termin
szkolenia
2
Zabierz dowód osobisty lub
paszport

3
Przyjdź na szkolenie
i egzamin stacjonarny
4
Upewnij się, że otrzymałeś
adres i termin szkolenia
Odbierz swój certyfikat
w 4 prostych krokach.
1
Sprawdź adres i termin
szkolenia
2
Zabierz dowód osobisty lub
paszport

3
Sprawdź czy otrzymałeś
potwierdzenie mailem
4
Upewnij się, że otrzymałeś
adres i termin szkolenia
CERTYFIKAT SCC

SCC to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązująca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii a coraz częściej we Francji i krajach skandynawskich. Skrót SCC oznacza w j. anielskim: Safety Health Environment, Checklist, Contractors a w języku niemieckim: Sicherheits Certifikat Contraktoren. Certyfikat SCC jest wymagany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem SCC, które wykonują prace o podwyższonym ryzyku w branżach: petrochemicznej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, inżynieryjnej, przemysłu ciężkiego, izolacji, rusztowaniowej,  transportowej i logistycznej.

Certyfikat SCC wydawany jest w formie dyplomu. Istotnym elementem na dyplomie jest logo SCC  i logo instytucji akredytacyjnej, którą jest niemiecki DAkks. Certyfikat SCC zachowuje ważność przez okres 10 lat. Przed podjęciem pracy lub rozpoczęciem projektu zalecane jest upewnienie się u pracodawcy/zleceniodawcy, który dokument VCA czy SCC będzie wymagany.

Rodzaje certyfikatów SCC
- Dokument 018 - dla specjalistów i pracowników liniowych 
- Dokument 017 - dla kierowników i menadżerów 

Baza certyfikatów on-line
www.sccdatabase.com  lub www.certcheck.nl

Paszport Bezpieczeństwa (Veiligheidspaspoort / Personal Safety Logbook) jest dodatkowym dokumentem często wymaganym od pracowników. W Paszporcie bezpieczeństwa pracodawca lub instytucja szkoleniowa wpisuje odbyte przez pracownika szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie stacjonarne SCC :
co do zasady każdy pracownik powinien odbyć 2-dniowe szkolenie SCC (24 godziny lekcyjne) przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
Szkolenie bejmuje zagadnienia systemu zarzadzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem na terenie zakładów pracy wg normy SCC 2008*05 (VCA 2008 - tzw. listy kontrolnej VCA / SCC) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej (Holandia, Belgia, Niemcy, Austria i Szwajcaria).

Jednodniowe szkolenie SCC:
według dyrektywy wydanej w dniu 26.07.2012 przez niemiecką instytucję akredytacyjną Daaks, szkolenie stacjonarne może zostać skrócone jeżeli:
- uczestnik posiada dyplom ukończenia uczelni wyższej technicznej, świadectwo ukończenia technikum, szkoły zawodowej lub studium zawodowego
- uczestnik dostarczy od niemieckiego pracodawcy potwierdzenie przepracowania minimum 1 roku w Niemczech w konkretnym zawodzie zgodnym z wykształceniem.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników/podwykonawców z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podnisienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Metody kształcenia:
 wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia, wykład problemowy, film, zdjęcia, dyskusja, praca z tekstem (rozwiązywanie pytań próbnych).

Program szkolenia:
1.  Prawo Warunków Pracy
2.  Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
3.  Praca w pomieszczeniach zamkniętych
4.  Maszyny podnoszące i przenoszące
5.  Praca na wysokości
6.  Praca pod napięciem
7.  Narzędzia podręczne i maszyny
8.  Niebezpieczne substancje
9.  Oznakowania
10. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
11. Środki ochrony indywidualnej

Formy szkolenia:
Stacjonarne, prowadzone w j. polskim

Czas trwania:
1. SCC - 2 dni / 24 godz lekcyjne. Szkolenie SCC prowadzone jest we współpracy z akredytowanym w DaaKs instytutem szkoleniowym.
2. SCC - 1 dzień / 9 godzin - osoby które posiadają wykształcenie zawodowe, techniczne lub wyzsze i przedłożą zaświdczenie od pracodawcy niemieckiego o zatrudnieniu minimum 1 rok na stanowisku zgodnym z posiadanym wykształceniem mogą odbyć szkolenie 1 dniowe.
 
Egzamin SCC
Egzaminy w formie testu pisemnego przeprowadzane są przez niezależnych egzaminatorów, akredytowanych przez jednostkę certyfikującą DAkkS.

Czas trwania
- SCC 018  trwa 60 minut i składa się z 40 pytań z możliwością wyboru spośród 4 odpowiedzi. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin można zrobić maksymalnie 12 błędów.
- SCC 017  trwa 105 minut i składa się z 70 pytań z możliwością wyboru spośród 4 odpowiedzi. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin można zrobić maksymalnie 21 błędów.

Warunki przystapienia do egzaminu SCC:

1. Ukończony 18 rok życia (wymagany jest podczas egzaminu dowód osobisty do identyfikacji)
2. Ukończone 2-dniowe szkolenie SCC
lub
Ukończone 1-dniowe szkolenie SCC i przedłożenie:
- świadectwa ukończenia szkoły zawodowej lub średniej zawodowej lub wyższej technicznej wraz z poswiadczeniem od pracodawcy niemieckiego minimum 1 rocznego zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnym z wykształconym zawodem.  Prosimy dostarczyć kopię strony świadectwa ze zdjęciem i poswiadczenie przed egzaminem)  . Dokumenty muszą byc przetłumaczone na j. niemiecki przez tłumacza przysiegłego

 

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków egzaminator ma prawo nie dopuścić do egzaminu.

Newsletter


Chcesz otrzymywać najświeższe informacje o naszej ofercie i promocjach?
Wpisz swój adres e-mail w pole obok.
Nie zaśmiecamy skrzynki.